O LTO Kranjska Gora

LTO Kranjska GoraZavod za turizem občine Kranjska Gora je lokalna turistična organizacija za pospeševanja turizma na lokalni ravni.

Osebna izkaznica:

Osnovni podatki  
Ime:
Lokalna turistična organizacija - Zavod za turizem občine Kranjska Gora
Naslov:
Kolodvorska ul. 1b, Kranjska Gora
Ustanovitelj: Občina Kranjska Gora
Pravna oblika: Javni zavod
Matična številka: 1201727
Davčna številka: SI66559286
Šifra dejavnosti: 70.320
E-pošta: jogpAlsboktlb.hpsb/fv
Internet: www.kranjska-gora.si
   
Organi zavoda  
Svet zavoda: 7 članov
Strokovni svet: 9 članov
Direktor: Mirjam Žerjav
Število zaposlenih: 7

Vloga LTO Kranjska Gora:

Vloga lokalne turistične organizacije je, da povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična društva ter druge s turizmom povezane akterje ter vzpodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju:
 • razvojnih projektov,
 • oblikovanja, promocije in trženja celovite turistične ponudbe,
 • razvoja in organizacije informacijskega sistema,
 • organizacije prireditev.

S povezovanjem in sodelovanjem s subjekti na turističnem območju Kranjska Gora omogoča turističnemu gospodarstvu lažje uresničevanje svojih interesov in razvoja na lokalni ravni. S sodelovanjem z organizacijami (RTO, STO, TZS, OZS, GZS, ...) na regionalni in nacionalni ravni pa učinkovitejši vpliv na oblikovanje regionalnih in nacionalnih programov na področju turistične dejavnosti.

Osnovne naloge LTO Kranjska Gora so:

 • oblikovanje celovite turistične ponudbe,
 • spodbujanje razvoja in oblikovanje novih integralnih turističnih produktov in programov ter spodbujanje razvoja turistične infrastrukture,
 • promocija in trženje celovite turistične ponudbe,
 • informiranje obiskovalcev.

Glavna področja delovanja LTO Kranjska Gora so:

 • Promocija in trženje celovite ponudbe turističnega območja Kranjska Gora
  Promocija turističnega območja Kranjska Gora kot športno turistične destinacije, promocija in trženje turističnih programov in proizvodov.
 • Razvoj in organizacija informacijskega sistema na turističnem območju Kranjska Gora
  Informiranje gostov turističnega območja Kranjska Gora.
 • Koordinacija in organizacija prireditev in animacije na turističnem območju Kranjska Gora
  Koordinacija in povezovanje vseh organizatorjev prireditev in animacije na turističnem območju Kranjska Gora, promocija vseh prireditev in animacije, samostojna organizacija večjih prireditev in animacijskih programov, sodelovanje pri organizaciji prireditev in animacije, ki jih organizirajo drugi prireditelji.
 • Upravljanje z objekti turistične infrastrukture na turističnem območju Kranjska Gora
  Upravljanje, nadzor in vzdrževanje tekaških prog, nadzor in vzdrževanje označb lokalnih kolesarskih poti, nadzor in vzdrževanje označb sprehajalnih poti in organizacija smučarskega avtobusa.
 • Raziskave in razvoj
  Zbiranje, analiziranje in posredovanje informacij o turističnem prometu, tržnih trendih, priložnostih, konkurenci in razvoju turizma, ki predstavljajo informacijsko podporo za strateško načrtovanje in oblikovanje letnih politik turističnih in drugih subjektih na vseh ravneh in področjih delovanja.

  Razvoj in oblikovanje novih integralnih turističnih proizvodov in programov, pomembnih z lokalnega in regionalnega vidika, in spodbujanje povezovanja turistične ponudbe in podjetniške inovativnosti turističnih ponudnikov še posebej pri razvoju in oblikovanju novih integralnih turističnih proizvodov in programov.

Dolgoročni cilji:

 • Zagotoviti kakovostno in trajno uspešno trženje in konkurenčnost turistične ponudbe turističnega območja Kranjska Gora.
 • Izboljšati sedanjo organiziranost turistične dejavnosti turističnega območja Kranjska gora.
 • Vzpostaviti in spodbujati načrtno in tvorno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja pri oblikovanju celovite in kakovostne turistične ponudbe turističnega območja Kranjska Gora.
 • Oblikovati strokovno javnost, ki bo nastopala kot pomemben partner pri oblikovanju lokalnih, regionalnih in nacionalnih programov na področju turistične dejavnosti.
 • Spodbujati s turizmom povezano podjetništvo.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?

Odpri/zapri