Tko je naslikao sedam sakramenata u crkvi Sv. Andreja?

Nakon proširenja u 18. i 19. stoljeću od kasnogotičke crkve Sv. Andreja u Podkorenu ostao je samo prezbiterij. Unutrašnjost je temeljito obnovljena prema nacrtima Janeza Vurnika iz Radovljice, a oslikao ju je kranjski slikar Matija Bradaška.

Pogledajte sliku Sv. Andreja zadnjeg slovenskog baroknog slikara Leopolda Layera i slike sedam sakramenata nepoznatog autora na zidu kora.