Nošnja uživo!

U prostorima Kajnžkove kuće u okviru stalne zbirke Etnološka baština Rateča predstavljene su blagdanska i svakodnevna ratečka nošnja.

Ta je nošnja jedna od rijetkih u Sloveniji koju stanovnici još čuvaju i povremeno oblače. Ratečani su (još uvijek) ponosni na svoju baštinu! Ako, dakle, želite vidjeti ratečku nošnju uživo, morate posjetiti priredbu Seoski dan u Ratečama. Ako pak to nije moguće, u Kajnžkovoj kući možete pogledati noviji film o nošnjama.

 

Nošnja iz Rateča
Nošnja iz Rateča Nošnja iz Rateča Nošnja iz Rateča Nošnja iz Rateča