Kontakti Turizem Kranjska Gora

 

 

Blaž Veber

 

 

Direktor javnega zavoda turizem
Blaž Veber
T +386 (0)4 588 50 23
F +386 (0)4 580 94 41
blaz.veber@kranjska-gora.eu

Nina Peternel

 

 

Področni svetovalec III -  za področje marketinga, operativnega trženja, stikov z javnostmi, tržnih manifestacij in informacijske dejavnosti
Nina Peternel
T +386 (0)4 588 50 20
F +386 (0)4 580 94 41
nina.peternel@kranjska-gora.eu

 

Sabina Žerjav

 

Področni svetovalec III - za področje financ, kadrov, javnih naročil,  raziskav, javnih razpisov in analiz statističnih podatkov nočitev in obiska

Sabina Žerjav
T +386 (0)4 588 50 21
F +386 (0)4 580 94 41
sabina.zerjav@kranjska-gora.eu

 

Andraž Lavtižar

 

 

Področni svetovalec III - za področje organizacije prireditev, programa animacije, skrbnik infrastrukture in informacijske dejavnosti
Andraž Lavtižar
T +386 (0)4 588 50 22
F +386 (0)4 580 94 41
andraz.lavtizar@kranjska-gora.eu

 

Matjaž Podlipnik

 

 

Koordinator turistične ponudbe
Matjaž Podlipnik
T +386 (0)41 680 157
F +386 (0)4 580 94 41
matjaz.podlipnik@kranjska-gora.eu