Karavanke

 

Karavanke  = karavana gora!

 

Karavanke so dobile ime po značilni vzhodno - zahodni smeri hrbtov in dolin, ki si sledijo kot karavana.

 

Neokrnjena narava in posebnost rastlinskih in živalskih vrst jih uvrščata v sestavni del območja Natura 2000.

 

Na krasen karavanški vrh Kepo (2143m) se lahko povzpnete z več smeri prav iz Zgornjesavske doline.