Opis staze

Naš najpoznatiji planinski prelaz koji svaki biciklista mora barem jednom da osvoji. Put sagrađen tokom Prvog svetskog rata koji povezuje Gornjesavsku dolinu sa dolinom Trente na primorskoj strani postao je pojam biciklističkih uspona i omiljena tema biciklista koji upoređuju vreme za koje su osvojili prelaz. Ovo nije izrazito planinarska tura, jer uspon sve vreme protiče po asfaltiranom kolovozu, zato se u toku vožnje moramo ponašati u skladu sa propisima.

Od Kranjske Gore put nas, mimo hotela Lek, gde počinjemo sa merenjem uspona, vodi pored jezera Jasna, a potom preko mosta ispod kojeg teče reka Pišnica i gde se nalazi odvajanje za Krnicu. Tu polako počinje uspon, a krivine su sve češće i strmije. Do vrha ih ima 24, a prolazno vreme manje od jednog sata za osvajanje je vrhunsko.

Čak i ako se ne takmičimo s vremenom, izlet na Vršički prelaz je vredan truda jer nam se tokom puta otvaraju lepi vidici na okolna brda kojim se sve više približavamo.

Za zagriženije na raspolaganju je uspon do Poštarskog doma iznad prelaza do kojeg nas vodi strm, peščani put sa kojeg nam se otvaraju dodatni vidici. Samo nešto više od 80 visinskih metara razdvaja nas od samog vrha i, ako ne biciklom, za dodatni pogled vredno je potruditi se pešice.

Vraćamo se istim putem.

RAZDALJINA - 11.800m

N 13.77078, E 46.46042

Fotogalerija