A kuda ćeš na zabavu...

...pitaju se Gornjesavci svake subote od maja do kraja avgusta. To je period zabava omiljenih u narodu, gde se pleše, peva, dobro jede i pije.

Jednu od najpoznatijih i tradicionalnih zabava sa masovnim učešćem svake godine priređuje Dobrovoljno vatrogasno društvo Podkoren.

Vi samo dođite „Pod Lipu“ u Podkoren – hrana, piće i zabava biće obezbeđeni!

Kada: 05.08.2017