Seoski dan, na način kako se nekad živelo...

...možete doživeti na Seoskom danu u Ratečama

Jedna od najlepših lokalnih etnoloških priredbi počinje šetnjom meštana u narodnim nošnjama od gostionice Šurc do trga na Gorici. Nakon toga sledi prezentacija starih seoskih poslova, nastup hora, folklorne grupe, svirača na citri i harmonikaša...

Pogledajte kako se izrađuju „žoki“, izvorna rateška obuća, kupite neki od zanatskih proizvoda i obiđite etnološku zbirku u Kajžnkovoj kući!


Kada: 15.08.2017

TD Rateče - Planica
Seoski dan u Ratečama
Seoski dan u Ratečama Seoski dan u Ratečama Seoski dan u Ratečama Seoski dan u Ratečama