Na kojoj serpentini počinje da vam se trese volan!

Ukoliko se ne bojite da biciklom pređete 13,5 km staze sa visinskom razlikom od čak 801 metra, sa maksimalnim nagibom od 10,8 % i poprečnim nagibom od 7,25 %, prve subote u septembru možete se pridružiti grupi od preko hiljadu odlučnih biciklista.

 Juriš na Vršič nije samo takmičenje, već i tradicionalno druženje prijatelja, porodica, parova...


Kada: 02.09.2017

TD Kranjska Gora
Juriš na Vršič
Juriš na Vršič Juriš na Vršič Juriš na Vršič Juriš na Vršič