Sa ljubavlju obnovljena i sačuvana stara domaćinstva iz 17. i 18. veka kazuju priče o seoskim gospodarima, njihovim ambicijama, uspesima i onome što ih je tištalo. Kuće ugošćavaju muzeje, etnografske zbirke, gostionice i radionice, a neke imaju i nove, brižne vlasnike...