Vredan kao pčelica...

...mora da je bio gospodar Ambrožičeve (Mruščeve) kuće u Mojstrani, jer je stambeni deo svodom povezan sa ambarom, šupom i mlinom! Ne samo to – Mihael Ambrožič je bio svetski poznat pčelar, koji je tokom tri decenije izvezao više od 70 hiljada pčelinjih društava, većinom u Nemačku!

Ako se penjete kroz Mojstranu prema dolini Vrata, kuća stoji sasvim uz put na levoj strani. Na njenom pročelju kraljuje kranjska pčela, dok se oko nje „roje“ tablice sa nazivima mesta u kojima je pčelar Ambrožič trgovao i dobio međunarodna priznanja za svoj rad.