Kada planinski vodič postane gostioničar...

Kada je Šmercovo domaćinstvo u Mojstrani, koje je 1778. izgradio Bavarac Šmerc, u drugoj polovini 19. veka preuzeo Jurij Skumavec Šmerc, jedan od prvih planinskih vodiča u Mojstrani, u njemu su počeli da se okupljaju ugledni gosti. Među njima su pravnik, pisac i alpinista Julius Kugi i nemački pesnik Rudolf Baumbah, koji je možda baš u toj gostionici napisao poznatu Pripovetku o Zlatorogu...

Divite se prelepim freskama Sv. Florijana, Marije Višarske i Sv. Mihaila, koje su obeležje gostionica sa prenoćištima na hodočašćima na Sveto Višarje.