„Župana“ više nema, ali kuća još stoji...

Vlasnik Španove kuće, koja je, po usmenom predanju, najstarija u Mojstrani, bio je veoma uticajan i imućan seljanin. Kućno ime Špan, naime, potiče od reči „župan“.

Španovi su se bavili prevozničkim poslom – “furanjem”. Imali su i svoje imanje i planinu na Mežakli.

Pogledajte očuvane elemente ruralnog baroka na fasadi Španove kuće, oslikane ukrase, opšivene uglove i sunčani sat, koji pokazuje vreme još od 1747. godine.