U borbi za opstanak trebalo je biti domišljat!

Psnakova pilana i mlin nalaze se 300 metara od izvora reke Radovne u seluZgornja Radovna, ispod Gugalovog domaćinstva.

Mlin i pilana radili su samo povremeno – tokom velikih voda ili kiša. Čak i tada njihova upotreba bila je vrlo brižljivo usklađena, jer je ista voda pokretala mlinski točak, a potom i testeru „venecijanku“!

Pogledajte „crni“ kamen za mlevenje raži, ovsa, ječma i heljde – naime, samo te žitarice su uspevale na skromnim njivama...

 

Psankova pilana i mlin
Psankova pilana i mlin Psankova pilana i mlin Psankova pilana i mlin Psankova pilana i mlin