Vrata „par excellence“

Čak i ako ne nameravate da osvojite nijedan od vrhova, koji kao stražari stoje nad ovom alpskom dolinom, Vrata su sama po sebi vredna pogleda. Odvojite tri sata svog vremena i od kraja doline pod severnom stenom Triglava pođite odlično obeleženom Stazom Triglavske Bistrice.

Od Rosa i dalje, ići ćete putevima i stazama duž Triglavske Bistrice, koja izvire u Vratima i duga je 10 km. Pratite karakteristične informativne stubiće Nacionalnog parka Triglav.

Voda Triglavske Bistrice je ledena i osvežavajuća. Sedite na jedan od belih kamenova uz nju, izujte cipele i umočite umorne noge, a vaš pogled neka luta najlepšim stenama Julijskih Alpa.

Staza Trgovske Bistrice
Staza Trgovske Bistrice
Staza Trgovske Bistrice Staza Trgovske Bistrice Staza Trgovske Bistrice Staza Trgovske Bistrice