7 kilometara na kojim ćete saznati sve što ste želeli da znate o...

...nastanku sela Rateče, o pašnjacima, strminama i šumama u Karavankama, kao i o rapalskoj granici i Tromeđi, mestu na kojem se susreću tri naroda i kulture.

Turističkom stazom možete krenuti u centru Rateča kod etnografske znamenitosti, Kajnžkove kuće. Nastavljate prema gostionici Šurc i šumskom stazom prema vrhu Peč.

Na put dug 7 kilometara možete poći sami ili u grupi sa vodičem.