Karavanke = karavanska planina!

Karavanke su dobile ime po karakterističnom prostiranju grebena i dolina, koji se u pravcu istok-zapad smenjuju poput karavana.

Neokrnjena priroda i osobenosti biljnih i životinjskih vrsta svrstavaju ih u sastavni deo područja Natura 2000.

Na divni vrh Kepo u Karavankama (2143 m) možete se popeti iz više pravaca pravo iz Gornjesavske doline.

 

Karavanke
Karavanke Karavanke Karavanke Karavanke