NE bacanju smeća i branju cveća!

Nacionalni park Triglav obuhvata 880 kvadratnih kilometara, što je 4 % površine Slovenije.

Svrha osnivanja parka je da izuzetno prirodno i kulturno nasleđe bude sačuvano i za buduća pokolenja, i zato u njemu važe posebna pravila ponašanja. Zabranjeno je bacanje otpadaka, kidanje cveća i loženje vatre, a postavljanje šatora i parkiranje dozvoljeno je samo na posebno označenim mestima.

Nacionalni park Triglav posetiocima omogućava intenzivan doživljaj parka zahvaljujući informacionim centrima i info punktovima. Posetite ih i izaberite svoju stazu u parku, izlet sa vodičem, kreativnu radionicu u prirodi ili neku drugu avanturu...

 

Nacionalni park Triglav
Nacionalni park Triglav
Nacionalni park Triglav Nacionalni park Triglav Nacionalni park Triglav Nacionalni park Triglav Nacionalni park Triglav Nacionalni park Triglav Nacionalni park Triglav Nacionalni park Triglav