Generalna proba za Himalaje

Severna stena Triglava jedna je od najgorostasnijih stena uJulijskim Alpima. Sa svojih 3000 m širine, 1000 m visine i oko 100 alpinističkih pravaca, jedna je od najomiljenijih i najposećenijih stena u Julijskim Alpima.

Među alpinistima naročito su cenjeni pravci preko Čopovog stebra, Sfinge i grebena Zlatorogove police. Slobodne penjače očekuje pravac Raz Mojstranških veveric.

Svi koji imaju barem malo kondicije trebalo bi da obiđu 1758 m visoku Luknju, na zapadnoj strani severne stene Triglava. Osetićete energiju drevnog prolaza kroz doline reke Save i reke Soče.