Planica - Pot po dolini

 

Zanimiva učna pot...

 

Planica je dolga značilna ledeniška dolina v severnem delu slovenskih Julijskih Alp.

 

Blizu Rateč se odcepi od Doline. Na zahodu jo omejuje greben Ponc, na vzhodu se nad njo dvigata obe Mojstrovki in Cipernik. Zgornji del Planice prehaja v Tamar oz. Zelje, enega najlepših zatrepov v slovenskih Alpah, na koncu katerega se v svoji markantni obliki vzpenja Jalovec. Izpod njega se je v pleistocenu v Planico spuščal ledenik, ki je preoblikoval zgornji in srednji del doline. Morena, ki jo je odložil ledenik, prekriva osrednje dolinsko dno.


Ob Poti po dolini so predstavljene značilnosti tega prostora.