Rezerviraj namestitev

Rezerviraj namestitev

Ukrepi in informacije v zvezi s koronavirusom (COVID-19)

 

 

Nazadnje posodobljeno – 30. marec 2020

 

Občina Kranjska Gora poziva prebivalce, naj ostanejo čimbolj mirni. Ves čas spremljamo dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa. V ponedeljek se je formirala tudi koordinacijska skupina in aktiviral štab civilne zaščite Kranjska Gora, ki bo skrbel za pomoč in informiranje ter preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom v občini Kranjska Gora.

 

Na tem mestu objavljamo aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja občanov in občank občine Kranjska Gora.

 

To so preventivni ukrepi, sprejeti z namenom upočasnitve in zajezitve širjenja koronavirusa v Republiki Sloveniji. Prebivalstvo Republike Slovenije je bilo pozvano, naj ravna odgovorno in upošteva navodila in ukrepe uradnih institucij.

 

V mestu Vuhan na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri bolnikih so izključili številne običajne povzročitelje pljučnic oz. respiratornih okužb in potrdili okužbo z novim koronavirusom. Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa COVID-19.  Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico. Okužba s COVID-19 se zdaj širi po Evropi. Iz preventivnih razlogov in z namenom preprečitve širjenja okužbe ter za lažjo organizacijo in sprejemanje ukrepov je Republika Slovenija 12. marca 2020 ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo.

 

 

Na brezplačni telefonski številki

 

080 1404 (iz tujine: +386 1 478 7550)

 

 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro. Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb / strokovnjakov.

 

 

NOVICE

 

ZADNJE INFORMACIJE

 

Nazadnje posodobljeno, 30.03.2020

 

PREDLOGI UKREPOV DESTINACIJE JULIJSKE ALPE ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 NA PODROČJU TURIZMA

Turizem Kranjska Gora in Občina Kranjska Gora sta ves pretekli teden tesno sodelovala pri pripravi predlogov za sprejetje ukrepov Interventnega zakona. V skupini, ki jo sestavljajo tudi občine skupnosti Julijske Alpe sta sodelovali tudi Eva Štravs Podlogar iz MGRT in članica svetovalne ekipe Ema Pogačar. Pripravili smo nabor 22 predlogov od katerih je bilo 18 upoštevanih. Vsi predlogi so izhajali iz opravljene ankete, ki smo jo izvedli v začetku meseca marca.

Danes se pričnejo priprave na sprejetje 2. faze ukrepov, le ti bodo po namenjeni neposredno turističnemu gospodarstvu. V kolikor imate kakršen koli predlog vas prosim, da ga naslovite na mail blaz.veber@kranjska-gora.eu. 

Predloge ukrepov destinacije Julijske Alpe za omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju turizma si lahko ogledate tukaj

 

 ***

 

CZ RAZDELILA DODATNO ZAŠČITNO OPREMO ZA OBČANE OBČINE KRANJSKA GORA ZA VAREN TRENUTNI NAKUP V TRGOVINAH

Civilna zaščita Kranjska Gora bo danes do 11. ure v živilske trgovine po Zgornjesavski dolini razvozila več kosov zaščitne opreme (maske in rokavice), ki jih bodo lahko občani in občanke v kolikor si še niso uspeli zagotoviti primerne zaščitne opreme za prepričevanje širjenja okužbe s COVID -19 uporabili, izključno za varen nakup v dotični trgovini/ objektu.

Zaščitna oprema bo na razpolago v sledečih trgovinah in objektih:

 • Trgovina Mlinotest Rateče
 • Trgovina Mercator na Borovški ulici
 • Trgovina Mercator v TGC Kranjska Gora
 • Trgovina Jezerci v Gozdu Martuljku
 • Trgovina Mercator Mojstrana
 • Lekarna Kranjska Gora
 • pekarna Planika Kranjska gora

Vse pozivajo, da so pri jemanju solidarnostni in da vzamejo le po en kos oz. par zaščitne opreme, da bo na razpolago tudi drugim.

 

***

 

PREPOVED GIBANJA IZVEN OBČINE STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje:

- gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,

- dostop na javna mesta in površine,

- gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače. 

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Izjeme in dodatna pojasnila so na voljo na tej povezavi:
https://www.gov.si/novice/2020-03-29-od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-stalnega-ali-zacasnega-prebivalisca/

 

***

 

SPREJETI NOVI VLADNI UKREPI ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19 

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t.i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1. Megapaket gre sedaj v potrditev v DZ in bo predvidoma sprejet tekom tedna.

Vse informacij o Protikoronapaketu si lahko ogledate na linku: https://www.gov.si/novice/2020-03-29-vlada-sprejela-protikoronapaket/

Povezava do pdf datoteke zakona o interventnih ukrepih 

POZOR! Obrazložitev posameznih členov se nahajajo na koncu dokumenta (od strani 49 naprej )

 

Sprejet je bil tudi zakon o Odlogu kreditov. Pregledate ga lahko na tej spletni strani

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8184#


Poleg tega izpostavljamo še odloke, ki jih je vlada že sprejela in veljajo od jutri, 30.03.2020:

 • Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (dvakrat ali večkrat dnevno kljuke, stikala, ograje itd.)
 • Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice)

 

PRILAGOJENI NEKATERI POSTOPKI IZPLAČIL POKOJNIN - POŠTA SLOVENIJE 

Pošta Slovenije upokojence prosi, da v primeru, če to ni nujno potrebno, obiska pošte ne načrtujejo že prvi dan izplačila pokojnin oziroma ne takoj zjutraj. V prizadevanjih za čim bolj varen način izplačila pokojninskih nakaznic upokojencem za mesec marec 2020 je ob pomoči in v dogovoru z Zavodom za pokojninsko zavarovanje Republike Slovenije prilagodila izplačila pokojninskih nakaznic v dostavi oziroma na terenu. 

Več o tem si lahko preberete na spletni strani: https://www.posta.si/o-nas/novice/prilagojeni-nekateri-postopki-izplacil-pokojnin

Pošta Slovenije upokojence, ki prejemajo pokojnine na račune TRR pri bankah, tudi vljudno poziva, da v primeru, če to ni nujno potrebno, obiska pošte na dan izplačila pokojnin ne načrtujejo že prvi dan oziroma ne takoj zjutraj.

Pošta Kranjska Gora je trenutno odprta od ponedeljka do petka, od 9. do 15. ure. 

 

 

 

Z enostavnimi ukrepi se lahko zaščitite pred okužbo.

 

Apeliramo na vse občane in občanke Kranjske Gore, da dosledno upoštevajo navodila pristojnih institucij ter da poskrbijo za zdravje sebe in ostalih.

 

Krivulja znižanja obolelih

 

ZDRAVSTVENE USTANOVE

 

Zdravstveni dom Kranjska Gora bo deloval z omejitvami. Na glavnem vhodu bo medicinska sestra, ki izvaja TRIAŽO, to pomeni, da vam medicinska sestra zastavi nekaj vprašanj, preden lahko vstopite v prostore zdravstvenega doma. Vsi ostali vhodi so zaprti. Patronažna služba deluje nemoteno. Občane in občanke naprošamo, da v primeru povišane telesne temperature, nahoda, kašlja, težkega dihanja NE VSTOPAJO V PROSTORE ZDRAVSTVENEGA DOMA, ampak pokličejo svojega izbranega osebnega zdravnika. Prosim spoštujte njihova navodila.

 

VRTCI, ŠOLE IN OTROŠKA IGRIŠČA

 

V času zaprtja vrtcev in šol, bo vzpostavljeno nujno varstvo na domu za otroke staršev, ki so nujno potrebni za delovanje v razmerah epidemije. Nujno varstvo otrok bo organizirano na otrokovem domu in sicer le za učence od 1. do vključno 5. razreda.

Od ponedeljka, dne 16. 3. 2020 so vsa igrišča za otroke v občini Kranjska Gora zaprta. Ukrep velja do preklica.

 

 

POMOČ PRI OSKRBI

 

Občani, ki so oboleli ali so v domači oskrbi oziroma samoizolaciji, nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,...), se za pomoč lahko obrnejo na telefonsko številko:

 

04 580 98 09

 

in sicer vsak dan med 8.00 in 15.00.

 

KOMUNALA KRANJSKA GORA

 

Komunala Kranjska Gora je do preklica zaprla vrata za osebne kontakte občanovVzpostavili so dežurstva za posamezna področja delovanja. Tako je na čistilni napravi dežuren po en zaposleni, prav tako na vodovodu. Na javni snagi sta dežurna po dva delavca. Vse informacije v zvezi z delovanjem so dosegljive na dežurni telefonski številki 04 58 81 156. Vsi zaposleni pa so dosegljivi preko elektronske pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete tudi na mail info@komunala-kg.si.

Zbirni center Tabre je do nadaljnjega zaprtTedenski odvoz smeti bo potekal nemoteno po ustaljenem urniku.

 

MUZEJI IN DRUGE TURISTIČNE TOČKE

 

Muzej v Nordijskem centru Planica do preklica ostaja zaprt.  Prav tako Slovenski planinski muzej v Mojstrani zapira svoja vrata do preklica. Do preklica vrata zapira tudi muzejska hiša Liznjekova domačija v Kranjski Gori.

Vse aktualne informacije in podatke vam bodo posredovali na Turistično-Informacijskem centru v Kranjski Gori preko telefonske številke M: +386 (0)41619443 in maila: info@kranjska-gora.eu

 

URADNE USTANOVE

 

Do preklica so zaradi zajezitve širjenja okužbe s koronavirusom za zunanje obiskovalce zaprte Občina Kranjska Gora, Turistično-informacijski center Kranjska Gora, pisarne Krajevnih skupnosti in knjižnice. Delo na občini poteka nemoteno in za vse informacije so dosegljivi na elektronskem naslovu obcina@kranjska-gora.si in na telefonski številki 04 5809 800. Ukrep velja do preklica.

 

TURISTIČNO-INFORMACIJSKI CENTER (TIC)

 

TIC Kranjska Gora (Turistično informacijska pisarna, Kolodvorska 1c, Kranjska Gora – dvorana Vitranc) bo glede na trenutne razmere v Republiki Sloveniji in večjo verjetnost okužbe z novim COVID-19 (koronavirus) do preklica zaprt.

Sporočamo, da bo kljub temu delo potekalo nemoteno in, da bo TIC Kranjska Gora dosegljiv na telefonsko številko in mail:

M: +386 (0)41619443 in mail: info@kranjska-gora.eu

 

Delo na Turizmu Kranjska Gora prav tako poteka nemoteno, vsi zaposleni so dosegljivi na obstoječe elektronske naslove in telefonske številke.

 

INFORMIRANOST JE KLJUČ DO USPEŠNE ZAJEZITVE ŠIRJENJA OKUŽBE S KORONAVIRUSOM

 

Vse aktualne informacije bodo posredovane preko spletnih strani in socialnih omrežij Občine Kranjska Gora in Turizma Kranjska Gora.

 

Vsak dan bodo večkrat dnevno posredovane vse aktualne informacije v zvezi z ukrepi za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom na programu lokalne televizijske postaje ATM TV v krajši informativni oddaji.

 

 

MEJNI PREHOD Z ITALIJO - RATEČE

Na slovensko-italijanski meji le še štiri kontrolne točke. Mejni prehod Rateče bo ZAPRT.
S polnočjo se je tudi zmanjšalo število mejnih prehodov, kjer bo mogoče prečkati slovensko-italijansko mejo. Od danes naprej na cestnih povezavah z Italijo delujejo le še štiri kontrolne točke, in sicer na mejnih prehodih Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.

Ukrep ne velja za dvolastnike, ki imajo gozdne in kmetijske površine v obeh državah. 

 

***

 

POGREBNA SLUŽBA

V pogrebni službi so iz preventivnih ukrepov prepričevanja širjenja okužbe sprejeli nove protokole. Slovesi od pokojnikov v mrliških vežicah so do nadaljnjega ukinjeni. Pogrebi se vršijo le v družinskem krogu. Rizičnim skupinam (starostnikom, obolelim in otrokom) je prisotnost na pogrebnih slovesnostih odsvetovana.

Za več informacij pokličite: 031 334 533 oz. pošljite elektronsko sporočilo na pogrebna.jesenice@jeko.si .

 

***

 

KOLESARSKA STEZA

Iz PU Kranj sporočajo, da je do nadaljnega zaprta kolesarska steza med Ratečami in Italijo.

 

***

 

DEŽURNA ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA

Zobozdravstvena služba v Kranjski Gori do nadaljnjega ne deluje.

Dežurna ambulanta za sprejem zdravih pacientov deluje na Zobni Polikliniki Kranj. In sicer od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 ter med 14. 00 in 18.00. V sobotah, nedeljah in ob praznikih med 8.00 in 13.00.

Dežurna ambulanta za sprejem pacientov z znaki akutne respiratorne okužbe deluje na OŠ Staneta Žagarja v Kranju in sicer od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 ter v sobotah, nedeljah in praznikih med 8.00 in 12.00.

 

 

DOM VIHARNIK IN DODATNA POMOČ

Dom Viharnik bo v primeru okužb s Covid-19 nujno potreboval dodatno pomoč. Prosijo upokojeno zdravstveno osebje, ter vse prostovoljce, ki so jim pripravljeni nuditi pomoč, da se javijo direktorici doma Karmen Romih, mobitel: 051 257 246. #ostanidoma

 

 

PROMET V ČASU COVID-19

Občina Kranjska Gora poziva prebivalce, naj v prometu ravnajo posebno razumno, bodisi kot pešci, kolesarji ali vozniki motornih vozil.

Za sprehode skušajmo uporabljati manj obljudene poti, hkrati pa pazimo na ustrezno varnostno razdaljo (po priporočilih 2 m) do ostalih pešcev in kolesarjev. Umike načrtujmo pravočasno in smiselno. Na vse to ne pozabimo tudi med tekom.

Kot kolesarji prav tako vzdržujmo ustrezno razdaljo do drugih udeležencev, da se v športnem zanosu zaradi bližine ne okužimo ali ne okužimo ostalih. Prav tako pazimo na ustrezno hitrost, ustrezno zaščitno opremo (čelada, ščitniki...) in površino pod kolesi, da se izognemo prometni nesreči.

Bodimo strpni v prometu, da bomo zmanjšali obiske bencinskih servisov in zmanjšali število prometnih nesreč in s tem razbremenili urgentne službe.

 

 

 

MEJA Z REPUBLIKO AVSTRIJO

 

Republika Avstrija z dnem 25.03.2020 ob polnoči vzpostavlja kontrolno točko na mejnem prehodu Korensko sedlo. Ukrep ne velja za dvolastnike in delovne migrante. Kontrolna točka Korensko sedlo je odprta med 5. uro zjutraj in 9. uro zvečer. Odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije. Izvajanje se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki.

 

MEJA Z REPUBLIKO ITALIJO

 

Policija je na podlagi Zakona o nadzoru državne meje ustanovila začasni mejni prehod Robič na slovensko-italijanski meji.

Na tem začasnem mejnem prehodu, ki obratuje od 23. 3. do 30. 3. 2020 med 5. in 23. uro, lahko mejo prestopajo prebivalci Republike Slovenije, ki so dnevni delovni migranti (delajo v Italiji), in osebe, ki izkažejo nujnost prestopa meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih ali kmetijskih čezmejnih dejavnosti.

Dnevni delovni migranti morajo pri prehodu meje imeti pri sebi potrdilo delodajalca, ostali upravičenci pa potrdilo lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje.

 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

 

Izvajanje rednih letalskih potniških povezav v EU prostoru z/na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je na podlagi sprejetega prevenetivnega ukrepa RS za zajezitev širjenja virusa COVID-19 začasno ustavljeno, in sicer do 30. 3. 2020 do 24:00. 

 

Plakat COVID-19

 

Redno si umivajte roke z milom! Pri kihanju ali kašljanju pokrijte usta in nos v skladu s higieno kašlja. Z rokami se ne dotikajte oči, nosu in ust! V največji možni meri se zadržujte doma in po nepotrebnem ne hodite v trgovine.

 

 

NAVODILA ZA HIGIENO ROK

 

 

Plakat COVID-19

V primeru slabega počutja in če pri sebi opazite simptome koronavirusa kot so povišana telesna temperatura, suh kašelj in oteženo dihanje ali če ste bili v stiku z nekom, ki se je zadnjih 14 dni nahajal na enem izmed območij, kjer so potrjeni primeri z okužbo s koronavirusom, pokličite svojega osebnega zdravnika ali na brezplačno telefonsko številko klicnega centra 080 14 04. Če sumite na okužbo: PROSIMO, da sami ne greste k zdravniku!

 

 

 

Ko pri vas potrdijo okužbo z novim koronavirusom in vaše zdravstveno stanje po zdravniški presoji ne zahteva bolnišnične obravnave, zdravljenje okužbe poteka simptomatsko. Najbolj pomembno pa je, da greste v samoizolacijo in na ta način preprečite nadaljnjo širitev okužbe. Na tej povezavi si lahko ogledate kako poteka samoizolacija in na kaj morate biti posebej pozorni.

 

 

 

 

Prosimo vas, da z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa upoštevate sledeča navodila

 

· Dokler ne okrevate, ostanite doma. Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi.

· Večino časa preživite v drugi sobi kot ostali družinski člani, če je to le mogoče. Omejite stike z družinskimi člani (vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 metra med vami in ostalimi družinskimi člani).

· Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete. Prezračite prostor za pet do deset minut večkrat na dan.

· Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.

· Skrbno si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih tudi razkužujte. Glede pravilne higiene rok si oglejte prilogi.

· Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo in brisače.

· Površine, vidno onesnažene z respiratornimi izločki, očistite; prav tako redno čistite ostale površine. Uporabite čistila, ki jih imate doma.

· Svoje perilo operite z običajnim pralnim praškom na vsaj 60⁰C. V primeru poslabšanja stanja (poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), se preko telefona posvetujte z vašim osebnim zdravnikom glede nadaljnjih ukrepov

 

Nakup hrane:

 

Vse občane ponovno naprošamo, da se v največji možni meri zadržujejo doma in po nepotrebnem ne hodijo v trgovine. V trgovino naj odidejo, ko je res nujno. Odide naj samo en družinski član. Kako ravnati z nakupljeno hrano in kakšni so preventivni ukrepi za varno opravljen nakup si lahko preberete na spletni strani ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s klikom na spodnjo povezavo.

 

Kako ravnati s kupljeno hrano, ko jo prinesemo iz trgovine

 

Trgovina Jezerci ponuja dostavo na dom

 

Trenutne razmere in povečana možnost okužbe s Koronavirusom na vsakem koraku, nam nalagajo, da ostajamo doma. Vendar nihče ne sme ostati brez pomoči in osnovnih življenjskih potrebščin. Da vam ne bo treba zapustiti varnega doma, se je ekipa TRGOVINE JEZERCI odločila, da bo po dogovoru omogočila dostavo kupljenih živil na dom.

 

Za naročila in več informacij pokličite telefonsko številko 041 311 830 (Dragica Pintar).

 

Naročeno blago vam bodo po dogovoru dostavili na dom.

 

 

Kam z odpadki v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19?

 

Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črno/zelen zabojnik) in nikakor ne v zabojnike namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov - biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve).

 

 

Prevzem poštnih pošiljk in pisem

 

Pomembo je, da pri prevzemu pisem in pošiljk ni fizičnega kontakta med vami in poštnim uslužbencem. Dogovorite se za prevzem na dogovorjenem mestu npr. pri vhodu v stavbo, pred garažo, pred vhodnimi vrati. Izdelki ali pošiljke z ogroženih območij niso nevarne! Po sprejemu si umijte roke in razkužite površine z razkužili na osnovi klora ali alkohola.

 

Hišni ljubljenčki

 

Pred nekaj dnevi je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sporočila, da hišni ljubljenčki niso prenašalci nove virusno okužbe COVID-19.

 

Hišni Ljubljenčki ne prenašajo koronavirusa

 

OBVESTILO IN OPOZORILO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJA

 

Planinska zveza Slovenije vse planince, alpiniste, plezalce, turne smučarje in kolesarje ter druge obiskovalce in ljubitelje gora poziva, naj se glede na trenutne razmere odpovejo vsem aktivnostim na prostemki bi lahko botrovale nepotrebnim nesrečam in še dodatni obremenjenosti reševalnega in medicinskega osebja. Prav tako se zaradi - kljub vsem omejitvam gibanja in druženja - številčnim obiskom plezališč ogrožene počutijo domačini, saj je velika možnost prenosa okužbe z dotikanjem površin, kamor spadajo tudi plezalni oprimki, kompleti, vrvi v plezališčih, ograje, klopce. Zato Planinska zveza Slovenije poziva planinska društva, odseke in druge skrbnike naravnih plezališč, ki tega še niso storili, da jih do nadaljnjega zaprejo, obiskovalce pa prosimo, da ukrepe dosledno upoštevajo, saj lahko le z odgovornim ravnanjem pripomoremo z zajezitvi širjenja epidemije in zmanjšamo tveganje za nesreče.

 

VELIKA POŽARNA OGROŽENOST

 

Na podlagi sklepa, sprejetega pod točko 6 na dopisni seji Vlade Republike Slovenije dne 18. 3. 2020 in v povezavi z 8. členom Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območju celotne države razglašena velika požarna ogroženost.

 

POZIV ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE ZA GORENJSKO ZA DIREKTORJE IN DIREKTORICE OBRTNIŠKO-PODJETNIŠKIH ZBORNIC

 

Štab Civilne zaščite za Gorenjsko poziva direktorje in direktorice obrtniško-podjetniških zbornic, da morebitne zaloge mask in druge zaščitne opreme v podjetjih, ki so člani njihovih zbornic, začasno odstopijo zdravstvenemu sektorju, v kolikor je ne potrebujejo, pa donirajo.

Zaščitno opremo, razkužila ipd. bo prevzela Civilna zaščita na regionalni ravni na vaši lokaciji.

Akcijo koordinirajo regionalne zbornice Gospodarske zbornice in Obrtne zbornice kjer dobite vse dodatne informacije.

 

COVID-19 SAMOPOROČANJE

Je neodvisna stran za zbiranje in prikazovanje podatkov o okužbi Covid-19 v Sloveniji. Portal, naj bi dal z vnosi podatkov posameznikov jasnejšo sliko o razširjenosti virusa po Sloveniji, v stiku z Uradom informacijskega pooblaščenca, ki je opozoril na določene nepravilnosti pri zbiranju podatkov. Anonimno poročaj o svojem počutju in spremljaj zbrane podatke.  

Več o tem si lahko preberete na spletni strani: https://covid-19-stats.si/?fbclid=IwAR2RLgv7z7o-8WiUmJLGGjGNdLpzBBP7j7BzzYkNd4LU4QUoRodvMofqgPk#statistika

 

UKREPI ZA GOSPODARSTVO

Z današnjim dnem je na spletni strani www.kranjska-gora.si na podstrani »vse o COVID-19« vzpostavljen zavihek »Ukrepi za gospodarstvo«. V njem bodo objavljeni sprotni ukrepi in spletne povezave, kjer si boste lahko ogledali aktualne informacije in pojasnila za omilitev posledic koronavirusa za deležnike v gospodarstvu.

 

Ker se situacija vsakodnevno spreminja, naprošamo da predvsem aktualne novice spremljate sproti.

 

Na tem mestu so zbrane vse informacije v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na gospodarstvo.

 

Za vas bomo objavljali aktualne novice in spletne povezave, kjer si boste lahko ogledali nove informacije in pojasnila za delodajalce za omilitev posledic koronavirusa.

 

 

Vse informacije, ki jih bomo sproti dopolnjevali smo razdelili na 4 sklope:

 1. Povezave do različnih delovnih organizacij in državnih organov
 2. Povezave do različnih državnih institucij, ki so pristojne za izvajanje konkretnih ukrepov
 3. Povezave do spletnih strani z brezplačnimi pravnimi nasveti
 4. Aktualne novice, v katerih vas bomo sproti seznanjali s sprejetimi ukrepi Vlade Republike Slovenije

 

Ker se situacija vsakodnevno spreminja, vas prosimo da informacije spremljate sproti.

 

V kolikor boste potrebovali dodatne informacije ali vprašanja na katera na tej spletni strani ne najdete odgovorov, vprašanja prosimo posredujte na elektronski naslov: vida.cerne@kranjska-gora.si

 

 

 1. Povezave različnih delovnih organizacij in državnih organov, na katerih lahko pridobite informacije in poiščete odgovore na najpomembnejša vprašanja.

 

Obrtno podjetniška zbornica

Koronavirus - aktualne informacije za delodajalce

Na spletni strani so objavljene:

-Aktualne informacije in navodila za delodajalce za omilitev posledic koronavirusa

-Pogosta vprašanja in odgovori v povezavi s koronavirusom

-vzorca pogodb o čakanju na delo doma in o čakanju na delo zaradi višje sile

-odloki in ukrepi o koronavirusu

 

Gospodarska zbornica

Poslovni nasveti v času koronavirusa

Na spletni strani so objavljene:

-informacije v zvezi s koronaviruosom na področju delovne zakonodaje, likvidnosti in financ ter splošni poslovni nasveti

 

Združenje delodajalcev

Koronavirus - ključne informacije za delodajalce - ZDS

Na spletni strani so objavljene:

--Aktualne informacije in navodila za delodajalce za omilitev posledic koronavirusa

Na spleti strani je podan tudi enoten elektronski naslov, na katerega lahko podjetja posredujejo vprašanja vezana na ukrepe Vlade RS v zvezi v koronavirusom: korona.mgrt@gov.si

 

Spletno mesto državne uprave:

Koronavirus COVID-19

Na spletni strani so objavljene:

- aktualne informacije in navodila vseh ministrstev Republike Slovenije v zvezi s koronavirusom COVID-19

 

 

 1. Povezave do različnih državnih institucij, ki so zadolžene za izvajanje konkretnih ukrepov

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na spletni strani spremljajte novice pod aktualnimi informacijami, kjer ministrstvo  objavlja posodobljene ukrepe MGRT za zmanjševanje gospodarske škode zaradi epidemije

 

Elektronski naslov MGRT za vprašanja, vezana na koronavirus

Na MGRT je vzpostavljen elektronski naslov korona.mgrt@gov.si, kjer so vam na voljo svetovalci MGRT z informacijami o ukrepih za obvladovanje trenutnih kriznih razmer, povezanih z virusom.

Prejeli so vrsto vprašanj, odgovori nanje so objavljeni na spletni strani  MGRT.   

 

Finančna uprava Republike Slovenije

Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa?

Na spletni strani so navedene:

 • že obstoječe ugodnosti na področju davčne zakonodaje za poslovne subjekte, ki imajo težave pri plačevanju davkov

 

SID banka

Ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu

Na spletni strani so navedeni ukrepe, ki jih je pripravila SID banka v podporo gospodarstvu za ublažitve posledic širjenja virusa COVID-19.

Odprti sta tudi dve telefonski številki svetovalne službe.

 

Slovenski podjetniški sklad

Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa

Na spletni strani so navedeni ukrepi, ki jih je pripravil SPS  in bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa.

 

 

 1. Povezave do koristnih spletnih strani, na katerih razne organizacije nudijo brezplačne pravne nasvete vezane na ukrepe za omilitev posledic koronavirusa:

 

GV Založba

Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah - 2. del

GV založba organizira brezplačni spletni seminar z naslovom “Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah”. Na elektronski naslov naveden na spletni strani lahko posredujete vprašanja, ki bodo pojasnjena tekom seminarja. 

Seminarje si lahko ogledate tudi na Youtube kanalu IUS-INFO

 

 

 

 

 

 

 1. Najnovejše aktualne informacije in sprejete ukrepe Vlade Republike Slovenije, ki jih bomo dopolnjevali.

 

20.3.2020

Državni zbor je danes ponoči sprejel vladne predloge: 1.Na davčnem področju V nadaljevanju na kratko izpostavljamo konkretne ukrepe na davčnem področju:

1. Oddaja davčnih obračunov: podaljšujejo se roki za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil.

2. Priglasitev ugotavljanja (ali prenehanja ugotavljanja) davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

3. Sprememba predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb

4. Določitev nove zavarovalne osnove

5. Odlog in obročno plačilo davkov

6. Letna odmera dohodnine

7. Davčna izvršba

8. Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih (s.p. in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki idr. zasebniki)

9. Ukrep delnega povračila nadomestila plače in izpolnjevanje REK obrazca

10. Tek rokov za opravljanje procesnih dejanj zavezancev

 

 1. Na kreditnem področju
Omogoča se odlog plačila obveznosti kreditojemalcev (tudi fizičnih oseb, društev, zavodov in ustanov), ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo sposobni poravnati.

Sprejet je bil Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, s katerim bodo banke lahko odlog plačila obveznosti odobrile:

 • gospodarskim družbam,
 • zadrugam,
 • fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe,
 • samozaposlenim ter nosilcem
 • kmetijskega gospodarstva,
 • ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije.

Odlog kreditnih obveznosti bo mogoč tudi za kredite fizičnih oseb, društev, zavodov in ustanov.

 

Ukrepi so določeni v:

- Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev,

- Zakonu o interventnih ukrepih na javno finančnem področju,

- Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javno pravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),

- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov.

 

Več informacij je na voljo na spletnih  straneh:

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Državni zbor sprejel vladne predloge na davčnem in kreditnem področju

 

Paket interventnih zakonov si lahko ogledate tudi na spletni strani Združenja delodajalcev:

https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/paket-interventnih-zakonov/

 

Podaljšani roki za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

 

Vlada je sprejela tudi zakon s katerim podaljšuje rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil. Končni datum oddaje za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) je prestavljen iz 31. marca na 31. maj 2020.

 

21.3.2020

 

Na spletni strani pravno informacijskega sistema Slovenije so bili danes na enem mestu objavljeni veljavni pravni predpisi, ki so bili sprejeti za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19. Vse predpise si lahko ogledate na povezavi http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno

 

Pri tem izpostavljamo predpis, ki neposredno vpliva na gospodarstvo in sicer Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov v Republiki Sloveniji.

Odlok določa, da se z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo.

Navedena prepoved ne velja za:

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,

-        lekarne,

-        prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

-        program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,

-        kmetijske prodajalne,

-        bencinske servise,

-        banke,

-        pošto,

-        dostavne službe,

-        trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter

-        druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Izvzeto je tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot jih ureja zakon za varstvo potrošnikov.

Povezava do odloka: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2010

 

22.3.2020

Vlada RS je sporočila, da je oblikovana Strokovna skupina za pomoč ministrstvom pri oblikovanju prvega zakonskega #protiKoronapaketa #PKP1 s prioriteto hitre finančne pomoči prebivalstvu za preprečitev in blažitev posledic epidemije.

Vlada Republike Slovenije bo smernice za pripravo paketa obravnavala in sprejemala na seji v ponedeljek, 23.03.2020. Zakonski predlog bo pripravljen do petka, 27.03.2020. Predvideni ukrepi iz smernic se bodo sproti usklajevali z najpomembnejšimi deležniki.

 

Več informacij o tem, katere so prve usmeritve, ki bodo del predloga smernic za #PKP1 si lahko ogledate na spodnji povezavi.

 

Usmeritve naj bi obsegale tudi način in višino povračila plač zaposlenih v podjetjih, ki so morala zaradi epidemije v celoti ali deloma prekiniti proizvodnjo ali poslovanje ter način ocene gospodarske škode, povzročene gospodarskim subjektom zaradi epidemije in določitev splošnega okvirja za povračilo.

 

Vlada pospešeno pripravlja prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

 

 

23.3.2020

 

Ker je v Občini Kranjska Gora veliko število namestitvenih kapacitet, želimo lastnike in upravljavce le- teh seznaniti, da je z dnem 16.3.2020 stopil v veljavo Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov v Republiki Sloveniji.

 

Odlok med drugim določa, da se z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ZAČASNO PREPOVEDUJE ODDAJA NAMESTITVENIH KAPACITET.

Vse lastnike in upravljavce namestitvenih kapacitet tako opozarjamo, da vse do preklica ni dovoljeno oddajati namestitvenih kapacitet in istočasno tudi ne sprejemati novih gostov v njih.

Nadzor nad odlokom opravlja Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni zavodi za zdravstveno varstvo, zdravstveno nadzorstvo pa zdravstvena inšpekcija. V primeru kršenja odloka lahko posreduje tudi policija, ki ta odlok izvaja na terenu. Če policisti ugotovijo kršitve, inšpektoratu sporočijo podatke o kršiteljih.

 

Povezava do odloka: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2010

 

 

24.3.2020

 

Ukrepi za ohranjanje delovnih mest:

 

Vse prispevke v obe blagajni zaposlenih, ki so na čakanju, bo prevzela država oziroma proračun, Nadomestila za vse bolniške odsotnost v času epidemije krije zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec. Vse pravice zavarovancev ostajajo ohranjene.

 

Za delavce, ki ne delajo zaradi varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo ipd bo izenačen status s statusom delavcev na čakanju na delo.

 

Sprejeta je vrsta usmeritev za pomoč samozaposlenih: do izredne pomoči bodo upravičeni vsi, ki bodo s posebno izjavo razglasili prizadetost zaradi krize.

Samozaposleni, ki ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov minimalne plače, odpisani bodo vsi prispevki oz. bo le te kril državni proračun.

 

25.3.2020

 

PROTIKORONA PAKET ZA POMOČ PREBIVALSTVU IN GOSPODARSTVU

Predsednik vlade je skupaj z ministrsko ekipo in koordinatorjem strokovne posvetovalne skupine Matejem Lahovnikom včeraj predstavil paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. “protikorona paket” (smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic "korona" epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31.5.2020 za pripravo zakona), ki ga je vlada obravnavala na ponedeljkovi večerni seji.

Paket ukrepov zajema:

 • ukrepe za ohranjanje delovnih mest
 • vzpostavitev sistema nagrajevanja zaposlenih v kritičnih dejavnostih
 • ukrepe za izboljšanje položaja ljudi ter
 • vrste usmeritev za pomoč samozaposlenim.

Besedilo krovnega zakona še ni na razpolago, obravnava na Vladi RS je predvidena za petek 27.3.2020. Predstavljene smernice si lahko na spodnji povezavi (dokument je objavljen na desni strani spodnje spletne strani). 

Več na povezavi: Predstavitev protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

 

ENOTNA INFORMACIJSKA TOČKA SPIRIT SLOVENIA

Spirit Slovenija - Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je na svoji spletni strani ustvarila enotno informacijsko točko ukrepov v podporo gospodarstvu za ublažitev posledic vpliva COVID - 19. Na njej si lahko ogledate aktualne informacije za podjetja in samozaposlene na različnih področjih vezanih na trenutno situacijo. 

Več na povezavi:

Javna agencija

 

OBVESTILO AJPESA ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO

Ajpes izvajalce nastanitvene dejavnosti obvešča, da jim zaradi trenutnih okoliščin, v katerih gostov nimajo in imajo nastanitvene obrate zaprte skladno z zgoraj navedenim odlokom, v Registru nastanitvenih obratov ni treba spreminjati podatka o statusu objekta (sprememba iz »Aktiven« v »Neaktiven« ni potrebna). Če je izvajalec nastanitveni obrat zaprl zaradi drugih okoliščin, pa spremembo lahko uredi skladno z navodili Ajpes.

 

28.03.2020

 

Sprejet je bil zakon o Odlogu kreditov. Pregledate ga lahko na tej spletni strani

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8184#

 

 

 

29.03.2020

 

SPREJETI NOVI VLADNI UKREPI ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19

Vlada Republike Slovenije je na sobotni seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t.i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1. Megapaket gre sedaj v potrditev v DZ in bo predvidoma sprejet tekom tedna.

Vse informacij o Protikoronapaketu si lahko ogledate na linku: Link 

Povezava do PDF datoteke zakona o interventnih ukrepih

( https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/03-2020/tc_1.pdf )

POZOR! Obrazložitev posameznih členov se nahajajo na koncu dokumenta (od strani 49 naprej )

 

Vse zgoraj zapisano izhaja iz zakona sprejetega na Vladi, zato bo v fazi zakonodajnega postopka lahko prišlo še do bistvenih sprememb.

Vabimo vas, da spremljate tudi:

 

Spletne strani Vlade RS
Neposredni prenos novinarskih konferenc Vlade RS na temo kornavirusa
Objave STA v angleškem jeziku na temo koronavirusa
Objave Vlade RS, MZZ, MZ ter NIJZ na družbenih omrežjih, predvsem twiterju

#ostanidoma

S Kavča

Lokalno s Kavča

LOKALNO S KAVČA

koncerti s kavča

KONCERTI S KAVČA

razvedrilo s kavča

RAZVEDRILO S KAVČA

Z nakupom domačih izdelkov podprimo lokalne pridelovalce in predelovalce hrane!

 

V teh časih je na preizkušnji marsikaj, poleg upoštevanja vseh navodil, moramo poskrbeti tudi na naš imunski sistem z vnosom zdravih surovin, ki so pogoj za zdravo hrano. Z njihovo pomočjo bomo imeli več energije, naše telo pa bo prejelo potrebne vitamine in minerale. Pomembno je, da odhode od doma resnično damo na minimum, seveda pa se nakupovanju sveže zelenjave in drugih izdelkov ne moremo izogniti. Zdaj je tudi odličen trenutek, da podpremo lokalne ponudnike, ter od zdravih surovin dobimo le najboljše. Pripravili smo vam seznam lokalnih kmetij in prodajaln, ki nudijo pridelke in izdelke tudi v teh dneh.

V kolikor imate tudi vi ponudbo kmetijskih izdelkov in pridelkov, nam to sporočite na sasa.kalan@kranjska-gora.eu in vas bomo dodali na seznam.

 

 

MINI MARKET JEZERCI – PINTAR DRAGIC S.P. (TRGOVINA Z ŽIVILI)

Jezerci 15, Gozd Martuljek: 041 311 830

 • Sadje, zelenjava, domači izdelki, meso, mlečni izdelki, kruh, …
 • Delovnik trgovine: Od 7. do 19. ure (ponedeljek do sobote), nedelja od 8. do 12. ure
 • Dostava je možna tudi na dom. Za naročila in več informacij pokličite telefonsko številko 041 311 830 (Dragica Pintar), naročeno blago vam bodo po dogovoru dostavili na dom.

 

***

 

URBAŠČEVA DOMAČIJA – EKOLOŠKA KMETIJA

Dovje 16, Mojstrana: info@tadomac.com, 031 338 181

 • Eko pirino zrnje, eko zrnje rži, ajda v zrnju
 • Naročila preko sms sporočila, elektronskega sporočila, ali telefonske številke
 • Prevzem na naslovu: Proti večeru (Po dogovoru)

 

***

 

ANGELCA HLEBANJA – NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Log 10, Kranjska Gora: angelca.hlebanja@gmail.com, 070 714 761

 • Predelava mleka: jogurti - navadni, sadni, skuta, mehki sir
 • Naročila preko telefonske številke
 • Prevzem na naslovu: Vsak dan, oziroma po dogovoru.

 

***

 

SIRARSTVO PR' HLEBANJU

Srednji vrh 9, Gozd Martuljek: mojca.hlebanja@gmail.com, 041 374 245, 041 930 539

 • Mleko, jogurt, sadni jogurt, sir, kislo mleko, skuta
 • Prevzem na naslovu: Od 9. do 19. ure (po predhodnem dogovoru). Naročila preko telefonske številke, sms sporočila in elektronske pošte.
 • Dostava: Izdelke je potrebno naročiti do srede, dostavlja se ob petkih po vsej Zgornjesavski dolini (po predhodnem dogovoru). Naročilo preko sms sporočila in elektronske pošte.
 • Izdelke dostavlja tudi trgovina Mini market Jezerci

 

***

 

MYCOMEDICA D.O.O.

Podkoren 72, Kranjska Gora: orders@goba.eu, 030 666 969

 • Zdravilne gobe
 • Delavnik: Od 8. do 16. ure
 • Naročila preko spletne strani: www.goba.eu
 • Naročila oddana do 13. ure boste lahko prevzeli naslednji dan med 16. in 19. uro: dostava s Pošto Slovenije oziroma GLS – om. Vse izdelke pošljemo na naslov stranke. Zaradi varovanja poštnih in GLS delavcev predlagamo, da se, če je le mogoče, izbere plačilo preko bančnega nakazila. Na tak način je stik med dostavljavcem in stranko minimalen oziroma ga lahko sploh ni. 

 

***

 

ERIK FERTIN – NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI – SIRARSTVO KOZJI RAJ

Rateče 3, Rateče Planica: erik.fertin@gmail.com, 031 524 293

 • Kozje mleko, kozji jogurt, kozji sir, kozji kefir, kozja sirotka
 • Naročila preko telefonske številke
 • Delavnik: Vsak dan od 10. do 12. ure
 • Prevzem na naslovu: Naročila, ki so oddana do 15. ure tekočega dne, imajo prevzem naslednji dan.
 • Dostava je možna v Podkoren in Kranjsko Goro (Po predhodnem dogovoru)
 • Izdelki se dobijo tudi v trgovini Mini market Jezerci

 

***

 

ŠAMPINJONI, VOVK ERZAR ŠPELA S.P.

Dovje 10A, Mojstrana: SAMPINJONI.VOVK.ERZAR@GMAIL.COM, 031 229 049

 • Šampinjoni v kisu, šampinjoni v kisu s feferoni, šampinjoni v slanici neto količina 400
 • Naročila preko telefonske številke in elektronskega sporočila
 • Delovnik: Od 8. do 14. ure
 • Prevzem na naslovu: Naročilo oddano do 17. ure, lahko prevzamete naslednji dan od 8.30 ure do 14. ure.

 

***

 

SARA MOVIĆ MERTELJ – NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - Pr' Júrežo 

Zgornje Rute 10, Gozd Martuljek: kmetija@prjurezo.si, 041554014 (Sara) in 040440469 (Nikola)

 • Marmelade iz aronije
 • Naročila preko Facebooka, elektronske pošte ali telefonske številke
 • Delovnik: Od 8. do 9. ure
 • Prevzem in možna dostava na domu po dogovoru
 • Izdelke dostavlja tudi trgovina Mini market Jezerci

 

***

 

TRGOVINA ŽIDANA MARELA (ADV D.O.O.)

Borovška cesta 89, Kranjska Gora (Borovška cesta 38 je sedež podjetja): tanja.zidan@gmail.com, 041 327 300 (Tanja) in 041 369 701 (Žiga)

 • Med, zeliščni čaji (različni),čokolade, lešnikovi namazi, brezglutenski čokoladni izdelki (čokolade, namazi), kava , domače marmelade, kosmiči Fruštek granola, oljčno olje, bučno olje, bučna semena, čilijeve omake, vina, naravna kozmetika.

Vsi izdelki so slovenski in na vse te izdelke v tem času dajemo 30% popusta.

 • Naročila so možna preko telefona, preko Facebook strani (Trgovina Židana marela) in preko elektronske pošte.
 • Naročila oddana do 17. ure, lahko prevzamete naslednji dan osebno na naslovu podjetja vsak dan od 15. do 17. ure.
 • Možna dostava znotraj občine Kranjska Gora (Po dogovoru)

 

 

PRˈJURČO – JANEZ SMOLEJ

Spodnje Rute 27, Gozd Martuljek: janez.smolej@gmail.com, 031585974

 • Mleko (seneno)
 • Naročila in prevzem so možna preko elektronske pošte in telefona (Po dogovoru)
 • Možna dostava (Po dogovoru)

 

 

 

Koncerti iz domov znanih slovenskih glasbenic in glasbenikov. 

 

Če smo se ponavadi na dober koncert odpravili od doma, se bomo tokrat doma odpravili na kavč.

K vam prihajajo ekskluzivni večeri: “Koncerti s kavča”!

Vsak ponedeljek, sredo in petek zvečer, vam bomo ob 20.15 ponudili z unikatnimi koncerti odličnih slovenskih glasbenikov in glasbenic, ki bodo iz svojega doma v vaše domove prinesli drugačne, a toliko bolj posebne koncerte!
Vse to in še več: V ŽIVO!

Sprostite se, pozabite na trenutne skrbi, naj vaše misli v svet zabave odtavajo in naj vas “Koncerti s kavča!” v polni meri zabavajo! #ostanitedoma #ostanitezdravi

***


V ponedeljek nam bo največje uspešnice skupine Panda zapela pevka Nina Bauman, ki obljublja tudi posebno presenečenje: "Povem lahko le, da pripravljam sodelovanje z jeseniškimi glasbeniki (smeh). V teh časih je najbolj pomembno da smo vsi doma in vesela sem, da se lahko poslušalcem približamo tudi na takšen način.

 

Koncerte s kavča lahko spremljate na kanalih :


YT Turizem Kranjska Gora

FB Koncerti s kavča

ATM TV 

in na portalu 

24ur.com

 

In ne pozabite: #ostanitezdravi #ostanitedoma

 

 

Ideje za preganjanje dolgčasa.

 

ZA MLADE IN MLADE PO SRCU

 

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ

Slovenski planinski muzej omogoča virtualni ogled po razstavi "Korajža je ženskega spola". 

"Korajža je ženskega spola" je prva muzejska razstava, ki govori zgolj o ženskah alpinistkah. V razstavi so predstavljeni začetki ženskega alpinizma, v osrednjem sklopu pa je predstavljenih kar dvajset alpinistk, k z osebnimi in alpinističnimi predmeti razkrivajo svoje zgodbe ter odpirajo osebne arhive. 

Virtualni ogled razstave "Korajža je ženskega spola". 

Korajža je ženskega spola - Virtualni sprehod

 

GLEDALIŠČE POVEZUJE - LUTKOVNO GLEDALIŠČE

Dvorane Lutkovnega gledališča Ljubljana bodo v naslednjih dneh prazne, zato bodo nekaj svojih najuspešnejših predstav pokazali preko spleta. Posnetki so sicer delovne narave in niso namenjeni javnemu predvajanju.

https://vimeo.com/showcase/6866479

 

RADIJSKE IGRE - Gledališki portal SIGLEDAL

Gledališki portal Sigledal v sodelovanju z RTV Slovenija pa vabi k poslušanju radijskih iger. Po seznamu radijskih iger je mogoče brskati s pomočjo iskalnika, ki omogoča iskanje po različnih parametrih (avtor, naslov, režiser, kategorija). 

Sigledal - portal slovenskega gledališča

 

ESCAPEBOX - NAREDI SAM

Namizne, družabne in miselne igre, ki jih lahko naredite doma. Pripravili so seznam iger, ki jih lahko naredite doma — sami, skupaj s partnerjem oziroma partnerko ali z otroki. Poleg tega so tako preproste, da jih je mogoče izdelati iz predmetov, ki jih zagotovo že imate doma. Da ne bi kupovali nove plastike ali papirja, lahko uporabite tudi čisto odpadno embalažo.

Naredi sam: namizne, družabne in miselne igre, ki jih lahko narediš doma

 

INTERAKTIVNA GRADIVA - Mladinska knjiga

Mladinska knjiga je odprla dostop do vseh interaktivnih gradiv za učitelje in učence na portalu Učim te.

www.ucimte.com

 

INTERAKTIVNE VAJE za učence

Različne interaktivne vaje za osnovnošolce.

https://interaktivne-vaje.si/


 

RAZVEDRILO S KAVČA ZA VSE GENERACIJE

 

DIGITALNA SOLIDARNOST - RAZVEDRILO IZ KAVČA ZA VSE GENERACIJE

Na spletni strani ponujajo brezplačne storitve, ugodnosti ali rešitve za olajšanje življenja ljudi. Nove informacije se dodajajo vsak dan, tudi med vikendi. Storitve so razdeljene na sklope, in sicer vse za otroke, šport, filmi, serije, prestave, B2B ponudba za podjetja, ter ostale povezave.

Projekt Digitalna solidarnost želi spodbuditi podjetja, da brezplačno ponudijo storitve, ugodnosti in rešitve za izboljšanje življenja ljudi, ki so v tem trenutku zaradi vpliva koronavirusa, prisiljeni spremeniti svoje navade.

Možno je brezplačno prebiranje časopisov preko pametnega telefona ali tabličnega računalnika, možen je dostop do učnih vsebin in tečajev usposabljanja na daljavo, nakupovanje preko spleta, brezplačni programi, kjer si lahko pogledate risanke, dokumentarne vsebine, filme in serije, in še veliko storitev bi se našlo. Več na spletni povezavi: https://digitalna-solidarnost.si/podjetja_in_brezplacne_ponudbe/.

Digitalna solidarnost 

 

BREZPLAČNE E-KNJIGE IN E-VIRI 

V času zaprtja knjižnic vas vabijo k uporabi e-virov in e-knjig. Člani Občinske knjižnice Jesenice imajo na voljo za izposojo več kot 9.000 različnih naslovov.

Do njih člani lahko dostopajo s člansko številko in geslom, ki ga uporabljajo za dostop do Moje knjižnice na portalu COBISS. Za vse informacije so vam na številki 04 5834 200 na voljo vsak dan, razen sobote, med 8. in 15. uro.

Podrobnosti najdete na spodnjih dveh povezavah.

Elektronske zbirke in E-knjige biblios

 

FILMI IZ PODROČJA VZHODNE EVROPE

Na spletni strani so proti plačilu dosegljivi različni filmi iz področja vzhodne Evrope. Vsi filmi imajo angleške podnapise, nekateri pa tudi podnapise v španskem ali francoskem jeziku.

https://easterneuropeanmovies.com/country/yugoslavia

 

SLOVENSKI FILMI - FILM CENTER

Slovenske filmske ustvarjalke in ustvarjalci v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in z Bazo slovenskih filmov ter Filmoteko, zavodom za širjenje filmske kulture, "do nadaljnjega podarjajo" na ogled izbor slovenskih filmov. Spored bodo bogatili vsak ponedeljek in četrtek, filmi bodo dostopni sedem dni.

 Vsi (filmi) doma

 

VEČ KOT 1500 TUJIH FILMOV - OPEN CULTURE

Ogledate si lahko 1150 tujih filmov. Razdeljeni so v različne kategorije (komedija in drama, vesterni, dokumentarni filmi..). 

1,150 Free Movies Online: Great Classics, Indies, Noir, Westerns, etc.

 

VIRTUALNI OGLEDI ZNANIH SVETOVNIH MUZEJEV IN GALERIJ

Veliko muzejev po Svetu in Evropi se je pridružilo k pobudi, da bi muzeje in z njim muzejske zbirke pripeljali v domove ljudi. Da bi s kavča lahko občudovali umetniška dela Rembrandta, Michelangela, Van Gogha in dela ostalih velikih mojstrov umetnosti, lahko obiščete spodnjo spletno stran.

Collections

 

NARODNA GALERIJA V LJUBLJANI

Virtualno se lahko sprehodite po stalni zbirki umetnosti na Slovenskem, ki temelji na izboru umetnin, ki so bile vključene v prenovljeno Stalno zbirko januarja 2016.

https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija

 

SPLETNI TEČAJI TUJIH JEZIKOV

Šole tujih jezikov, ki sodijo med najprestižnejše univerze na svetu ponujajo na spodnji spletni strani brezplačne tečaje tujih jezikov . 

https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869/

 

Zdaj nam pa res ne bo dolgčas! 

 

Grb Občine Kranjska Gora

Logotip I feel Slovenia

Logotip Julijske Alpe

Logotip Triglavnski narodni park

Logotip Slovenia Green Destination

Evropska unija logo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slo Destination Gold Mini

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih