Vozni redi v Alpah 2017

31.05.2017 09:02

V okviru Tedna Alpske konvencije je izšla že deveta knjižica Vozni redi v Alpah, ki vsebuje 71 prog avtobusov, vlakov, žičnic in ladij po slovenskih Alpah in tudi preko mej. Bralcem nudi tudi nabor kolesarskih izposojevalnic in taksi prevozov. Knjižica je tudi letos doživela nadgradnjo – dodali smo namreč 3 žičnice in 4 proge doma in v tujini. Naklada znaša 5.000 izvodov, z večjim deležem izvodov v angleškem jeziku.

Projekt se lahko poleg vsebinskega vidika, ki spodbuja uporabo javnega potniškega prometa, pohvali tudi s tem, da združuje interes 24 različnih partnerjev. Skupaj sledimo ciljem trajnostne mobilnosti, s katero ustvarjamo pogoje za razvoj zelenega gospodarstva v gorskih območjih. Zavedamo se, da so učinki uporabe trajnostne mobilnosti dolgoročni in vidni šele po daljšem časovnem obdobju. V slovenskem alpskem prostoru na žalost še vedno naletimo na slabo povezanost nekaterih območji z javnim potniškim prometom, kot na primer v Kamniško-Savinjskih Alpah. Dejstvo, ki se ga morajo zavedati predvsem akterji in odločevalci na prometnem področju je, da je spreminjanje potovalnih navad dolgotrajen proces, ki mora slediti potrebam lokalnega prebivalstva. Javni potniški promet redko, vendar je ključnega pomena za zeleni razvoj gorskih in drugih območij. Občine se povezujejo in uvajajo lokalne »hop on – hop off« avtobuse, ki tako lokalnemu prebivalstvu kot turistom olajšajo mobilnost med in znotraj občin. Kljub vloženi energiji in viziji, pa interes občin, domačinov, turističnih delavcev in turistov žal ni dovolj, da bi prebil okostenelost odgovornih deležnikov na državni ravni. Z našim projektom želimo zato dregniti in spodbuditi sodelovanje različnih vpletenih na vseh ravneh od lokalne do državne ravni.


Letos so pomen trajnostne mobilnosti v občutljivem alpskem prostoru prepoznali CIPRA Slovenija, Stalni sekretariat Alpske konvencije, Slovenska turistična organizacija, Planinska zveza Slovenije, Triglavski narodni park, Kärnten Bus, lokalne turistične organizacije Bled, Bohinj, Bovec, Idrija, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kranj, Kranjska Gora, Ljubljana, Luče, Maribor, Preddvor, Radovljica, Slovenj Gradec, Solčavsko, Sotočje in Tržič.


Knjižica v slovenski in angleški verziji je na voljo pri vseh partnerskih organizacijah, poleg tega pa tudi v elektronski obliki na spletnih straneh CIPRE Slovenija ter vseh partnerjev. Dostopna je tudi preko QR kode.


Uporaba javnega potniškega prometa je na območju Alp še vedno slabo prepoznavna, zato bi bila vaša medijska objava o knjižici nadvse dobrodošla, saj boste tako neposredno pripomogli k večji ozaveščenosti, varovanju okolja in hkrati k izboljšanju turistične ponudbe.


Za vprašanja vam je na voljo:
Peter Žnidaršič, CIPRA Slovenija, 051 417 247, slovenija@cipra.org

 

Obvestilo za javnost - Vozni redi v Alpah 2017.pdf