Cerkev Svetega Duha

Cerkvica na gričku

 

Nad vasico Rateče se dviguje grič, na njem pa stoji župnijska cerkev Svetega Duha.

Oglejte si gotski prezbiterij z značilnimi zvezdastimi rebri iz zgodnjega 16. stoletja. Šele konec 18. stoletja so prezbiteriju prizidali ladjo in zvonik ter notranje opremili božji hram.  

 

Sliko »Binkošti« v velikem oltarju, ki ga je leta 1879 postavil Janez Vurnik, je naslikal Leopold Layer. Najbolj znana umetnina tega odličnega kranjskega baročnega slikarja je podoba brezjanske Matere Božje.