Karavanke

 

Karavanke  = karavana gora!

 

Karavanke so dobile ime po značilni vzhodno - zahodni smeri hrbtov in dolin, ki si sledijo kot karavana.

 

V Karavankah naletimo na strma pobočja, razgledne vrhove, planine, doline, soteske, slapove, pestre rastlinske in živalske vrste, bogato naravo in ohranjeno kulturno dediščino.Neokrnjena narava in posebnost rastlinskih in živalskih vrst jih uvrščata v sestavni del območja Natura 2000.

 

Gore in hribi z urejenimi pohodnimi in planinskimi potmi, primernimi za lažje pohode ali pa zahtevnejše vzpone, ponujajo pestre možnosti aktivnega preživljanja prostega časa za različne ciljne skupine. Karavanke so idealna izbira, tako za kratke pobege v naravo, kot tudi za nekajdnevni sprehod in počitek.

 

Na krasen karavanški vrh Kepo (2143m) se lahko povzpnete z več smeri prav iz Zgornjesavske doline.