Mala Pišnica

 

Romanje do mogočnega macesna

 

Mala Pišnica je zaprta 5 km dolga alpska dolina, ki jo je ustvaril gorski potok istega imena. V zgornjem delu doline se nahaja celo pragozdni ostanek z enim najstarejših in najmogočnejših macesnov v Evropi.

 

Leta 1951 je bilo območje Male Pišnice kot gozdni rezervat (857 ha) in naravna znamenitost zavarovano. Na težko dostopnih predelih se nahaja celo pragozdni ostanek, kjer rastejo v svetovnem merilu najstarejši in najdebelejši macesni, njihova starost je ocenjevana med 1030 in 1370 leti.